segment

Retail Banking (banktjänster för privatpersoner)

Ge kunderna mer personlig service

Tack vare digitala banktjänster kan nu banker som tjänar privatpersoner driva sin verksamhet dygnet runt. Eftersom digitala banktjänster är den nya normen söker banker efter nya sätt att stå ut från mängden och konkurrera. Det bästa sättet som banker som tjänar privatpersoner kan uppnå detta är genom innovation och mindre friktion genom kundresan. För att göra det måste banker använda ett antal olika tekniker som låter dem justera sina affärsmodeller och rikta sig mot kunderna på individuell nivå. Det innebär att de måste använda mer avancerade lösningar för "big data" och analys, förbättra flerkanalig leverans och använda öppna API:er för att göra mer än att behandla transaktioner. Med rätt nivå av innovation får dessa banker möjligheten att erbjuda kunderna en mängd nya produkter och tjänster genom personaliserade, digitala interaktioner.

Viktiga lösningar

Virtusa har byggt tekniska lösningar och genomfört omvandlingsprogram för kunder inom nästan alla delar av banksektorn.

Relaterat innehåll