Hemsida

Vi driver innovation, en sprint i taget

Lär känna oss och vad vi gör.

Vilka vi är

Företag idag kräver snabba förändringar i skala som trotsar traditionella arbetssätt. Vi skapar förändringar genom vår Digital Transformation Studio som levererar djup digital teknik och branschexpertis genom kundspecifika, integrerade och smidiga scrumteam.

Virtusa hjälper företag att röra sig framåt snabbare genom att kombinera djup branschkompetens och friktionsfri teknikleverans. Läs mer om oss

 

Hur är det att arbeta på Virtusa?

Medfött driv för att hitta ett bättre sätt genom våra kärnvärden

Varje Virtusan har befogenhet att driva våra kunder framåt genom våra grundläggande PIRL-värden. 

/
Stärka våra samhällen genom företagens sociala ansvar

På Virtusa fokuserar vi på projekt inom strategiskt socialt ansvar för företag (corporate social responsibility, CSR) som ger långsiktigt värde genom teknik.

Empowering our communities through corporate social responsibility

Vi ger våra samhällen dessa strategiska initiativ:

  • Campus Reach
    Sedan 1998 har vi samarbetat med akademiska institutioner i Sri Lanka och Indien för att vårda nästa generation av IT-proffs genom utveckling av läroplaner, praktikplatser och mentorskap.
  • Digital räckvidd
    Inleddes 2009 i vår strävan efter att skapa ett inkluderande samhälle genom att bidra med IT-funktionalitet. Som ett resultat byggde vi ett Digital Learning Center (DLC) för krigsveteraner i Sri Lanka samt flera IT-laboratorier för landsbygdsskolor i Indien och Sri Lanka. 
  • Tech Reach
    Sedan 2005 använder vi mjukvaruutveckling för att stödja brådskande sociala projekt. Vi har utvecklat mjukvarulösningar som Sahana Disaster Management System, Rehabilitation Management System och 117 Disaster Management App. 
Sustainability is part of our DNA
Hållbarhet är en del av vårt DNA

Vårt hållbarhetsprogram bygger på följande kärnområden: hälsa och säkerhet, miljö (Code Green), kontinuitetshantering för företag, informationssäkerhet, arbetsnormer och mångfald, förebyggande av mutor och korruption samt ledarskap och social påverkan. 

Vårt hållbarhetsprogram stöds av relevanta certifieringar, policyer och personalutbildning för dessa kärnområden. Detta inkluderar certifiering för OHSAS 18001:2007 (hälsa och säkerhet), ISO 14001:2015 (miljöledning), ISO 22301:2012 (företagskontinuitet) och ISO 27001:2013 (informationssäkerhet).

Intresserad av vårt miljöarbete? 

Nyfiken på våra företagspolicyer för efterlevnad?

Intresserad av att ta din karriär till nästa nivå?

Gå med i vårt team!

På Virtusa arbetar vi tillsammans, med den senaste tekniken och mest de mest inspirerande kunderna.  

Hitta din nästa jobbmöjlighet här.

Interested in taking your career to the next level?