framgångssaga

En global tier 1-bank blir framtidsklar samtidigt som den minskar sin kostnad för bearbetning av handelstransaktioner

Modernisering och effektivisering av bankens handelsfinansieringsplattform i Asien och Stillahavsområdet

Trade finance är ett av de mest komplexa affärssegmenten inom bank. Anledningen är antalet parter och intressenter som är involverade i transaktionerna och de komplikationer som är förknippade med dess genomförande. Manuell körning av handelsfinansiering på äldre, pocketböcker eller arbetsintensiva plattformar är felbenägen och påverkar marginalerna. Virtusa kan vägleda banker att modernisera handelsfinansieringsplattformar för att förbli lönsamma och konkurrenskraftiga samtidigt som de omfamnar en digital resa i hela Trade Finance-värdekedjan.

Vår kund är en av de bästa globala bankerna inom transaktionsbankbranschen. Virtusa samarbetade med banken i Singapore för att utveckla en modern global handelsfinansierings- och öppna kontoplattform. Vi samarbetade med bankens trade finance-team för att omvandla den befintliga plattformen för att skala dess trade finance-verksamhet och upprätthålla deras kostnadseffektivitet och servicenivåer och därigenom förbättra deras servicenivåer.

Utmaningen

Kunden hade flera plattformar för Trade Finance-verksamheten. De olika systemen kunde inte hålla jämna steg med de växande affärskraven. Banken behövde konsolidera och rationalisera dessa plattformar till en ny framtidsklar plattform för att möta sina nuvarande behov och framtida tillväxt bättre.

Utmaningarna var:

 • Ökade kostnader för handelsverksamheten
 • Ökad teknisk skuldsättning
 • Försenad tid till marknaden
 • Ökad affärs- och teknikrisk
 • Bristande efterlevnad av regler
 • Inga realtidsrapporter och manuell spårning
Lösningen

Virtusa samarbetade med banken för att helt modernisera sin handelsfinansieringsplattform

Den nya plattformen betjänar mer än 44 länder som är kritiska för bankens grossistverksamhet. Virtusa samarbetade med den globala banken för att designa, utveckla och implementera framtidsklar handelsfinansiering och handelsplattform med öppna konton över filialer i Asien och Stillahavsområdet. Deras framtidsplan är att rulla ut plattformen globalt. Lösningen säkerställde efterlevnad av SLA och lagstadgade krav genom att hantera komplexa projekt, utföra regelbundna kontroller, strukturerad spårning av kritiska dokument och utöka handelsfinansieringstjänster, vilket ökar verksamhetens omfattning. Lösningen tillgodoser landsspecifika behov som beskattning och reglering.

Vi bistod banken genom att:

 • Utnyttja processer, kontroller och bästa praxis som anlitats av CoEs på Virtusa.
 • Snabbare kravinsamling genom att återanvända Virtusa-förvaret för användningsfall för handelsfinansiering, processkartor och affärsmodeller
 • Accelererad identifiering av testfall genom att återanvända Virtusa-förvaret för Trade Finance-testfall
 • Deltagande i alla faser av projektets/programmets livscykel, inklusive produktionsstödjande aktiviteter för plattformen 
 • Säkerställa 24 X 7 support i produktionsfrågor 
 • Ger bankkunderna tillgång till 24/7, handelsfunktioner i realtid som är skalbara, pålitliga och säkra
 • Möjliggör multivendor, multilocation, multietniska och mångkulturella team spridda över Indien, Malaysia och Singapore.
Lösningar för bearbetning av handelstransaktioner
Fördelen

Banken har utvecklat en modern framtidsklar plattform med realtidsfunktioner och 24/7 tillgänglighet

Virtusa hjälpte klienten att etablera en skalbar, pålitlig, säker och framtidsklar plattform. Det säkerställde minskad teknisk skuld, driftskostnader och förbättrad time-to-market-kapacitet. Några av de andra fördelarna som realiseras av kunden är: 

 • Betydande minskning av affärs-, teknik- och efterlevnadsrisker
 • Bättre efterlevnad av efterlevnadskrav – lokalt och globalt
 • Över 70% ökning av bearbetningskapaciteten
 • Förbättrad SLA-efterlevnad för över 99% av problemen.
 • 360-graders övervakning i realtid som leder till snabba affärsbeslut
 • Förbättrad STP som leder till minskade kostnader och bearbetningstid
 • Möjlighet att behandla information som tas emot via flera kanaler, vilket gör det möjligt för kunden med flera initieringar av handelsförfrågningar

Kunden erbjuder nu skräddarsydda lösningar till sina olika grossistkunder samtidigt som de följer lokala regleringsstandarder. Det säkerställer också att banken kan erbjuda mervärdestjänster som utnyttjar globala initiativ som Open Banking, Digital Trade Finance, IoT och Blockchain för sin kundkrets.

 

Trade Repository Reporting

Modernisera din trade finance-verksamhet med våra lösningar för omvandling av handelsfinansiering

Relaterat innehåll