lösning

VIRTUSA EBICS 3.0-KLIENT FÖR SAP

Vad är EBICS 3.0?

För många organisationer i Europa vinner Electronic Communication Internet Communication Standard (EBICS) grepp som det föredragna valet framför FTAM-protokollet eller andra egenutvecklade bankspecifika e-bankprodukter. EBICS är DK-standarden för säker dataöverföring mellan en kund och ett finansinstitut. EBICS lanserades ursprungligen 2010 och ersatte det gamla nätverket för utbytesfiler mellan banker och företag.

VIRTUSA EBICS 3.0-KLIENT FÖR SAP

Betydelsen av EBICS 3.0

EBICS försöker påskynda antagandet av denna standard på internationell nivå, så att banker kan använda EBICS som en enda kommunikationsstandard för att utbyta meddelanden på ett säkert sätt. Utvecklingen underlättas av införandet av det nya EBICS 3.0-protokollet den 27 november 2018, som är en harmoniserad version av protokollet.

EBICS har också en ”multibankkapacitet”, som i allmänhet är lämplig för företagskunder att vända sig till alla banker som stöder standarden. Idag används EBICS-standarder i stor utsträckning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Schweiz. EBICS-standarden stöder SEPA och kan användas som den säkra kommunikationskanalen för att initiera SEPA-autogiro och SEPA-kreditöverföringar via Internet. I Tyskland blir EBICS 3.0 obligatoriskt från och med den 22 november 2021.

Fördelar:

 • Ett gemensamt, öppet standardgränssnitt för alla företag och banker att ansluta till i Frankrike, Tyskland och Schweiz
 • Högsta säkerhet för meddelanden med 'Electronic Distributed Signatures' (EDS), med kryptering på transport- och applikationsnivå
 • Enkel åtkomst för alla affärstransaktioner, inklusive direktdebiteringar, kreditöverföringar, kontanthantering, kontoutdrag etc.
 • Flexibilitet för att stödja olika filformat som XML, HTTPS, TLS och ZIP

Virtusa EBICS Client 3.0 för SAP-lösning möjliggör mycket säker, standardiserad dataöverföring mellan finansinstitut och företagskunder med EBICS 3.0 eller tidigare protokollversioner.

VIRTUSA EBICS 3.0-KLIENT FÖR SAP

Lösningen är helt integrerad i befintlig SAP-infrastruktur och processer. EBICS-kommunikation utlöses direkt från SAP-processerna – en "riktig" genomgående bearbetning utan mediepauser. Överföring av betalningsmediet är möjligt direkt från en betalningskörning eller via manuell uppladdning.

Virtusa EBICS-klienten är också helt integrerad i SAP Bank Communication Management (BCM) och dess frigöringsprocess och möjliggör automatisk EBICS -dataöverföring efter den slutliga BCM-betalningsreleasen. Kontoutdrag eller statusmeddelanden kan bearbetas manuellt eller via jobbstyrd direktupphämtning.

Virtusas EBICS Client 3.0 för SAP-lösning använder sina egna SAP-auktoriseringsobjekt och provroller som möjliggör effektiv övervakning av betaltransaktionerna.

VIRTUSA EBICS 3.0-KLIENT FÖR SAP
 • Stöder det nya EBICS 3.0-formatet och de äldre versionerna
 • Säker, standardiserad och automatiserad kommunikation med EBICS -nätverket
 • Nyckel- och certifikathantering
 • Multibank-kapacitet ur SAP-systemet
 • Behandling av kontoutdrag
 • Bearbetning av statusmeddelanden
 • Kompatibel med SAP BCM
 • Stöder användning av metoden Distributed Electronic Signature (VEU)
VIRTUSA EBICS 3.0-KLIENT FÖR SAP

Virtusas EBICS-klient för SAP möjliggör mycket säker, standardiserad dataöverföring mellan finansinstitut och företagskunder med EBICS 3.0 eller tidigare protokollversioner.

Relaterat innehåll

Hör av dig för din demo idag

Contact Us