lösning

Få ut mer av kundprofiler med Virtusas Salesforce Customer 360

För CX-kompetens inriktad på kundlojalitet måste företag gå utöver grundläggande kundtransaktioner och justera driftsmodeller för meningsfulla kundinteraktioner. Med olika kanaler och plattformar fyllda med kunddata blir det alltmer utmanande för företag att förstå det fullt ut.

Få en integrerad inblick i data från alla kundkontakter med Virtusas Salesforce Customer 360-portfölj av tjänster. Den unika uppsättningen lösningar som inkluderar dataintegration, masterdatahantering och AI-ledda funktioner garanterar ökade försäljningskonverteringar, bättre NPS och högre möjligheter för korsförsäljning och försäljning.

Nyckelfunktioner

Virtusa rekommenderar ett strukturerat tillvägagångssätt för att uppnå en enda syn på kunden som sträcker sig över fyra nyckelområden – datateknik, dataassimilering, dataintelligens och datadrivna beslut.

Det inkluderar att utnyttja vår datateknik och analysfunktioner som täcker datastrategi, masterdatahantering (MDM), datalagring och business intelligence (DWBI), data om moln, datastyrning och AI/ML.

Tillvägagångssättet följer Virtusas datateknik och MDM -metodik för att samla in och integrera kunddata från alla beröringspunkter och kärnsystem, för att tillgodogöra sig data med Customer 360 Data Manager för att möjliggöra användbara insikter. Det ökar avsevärt intäkter och produktivitet vilket minskar genomsnittliga hanteringstider.

Salesforce Customer 360 - Viktiga funktioner

Plattformar och acceleratorer som förstärker vår starka förmåga:

MDM Blueprint

Ett bibliotek med regler och ramar för DM-plattformsbedömning, datamatchning och rensning, produktmastering och datainmatning

Dataprofilering

Ett användarvänligt verktyg för att profilera nödvändiga kolumner från databastabellerna (DB) och filer med anpassade reglerbyggare

ML-baserad Metadata Discovery

 En textanalyslösning som använder ML-baserade klassificeringsalgoritmer för att kartlägga kolumnnamn till affärsvillkor baserat på textdistansegenskaper, möjliggör automatisk mappning av dataelement

 

Datahärkomst

Ett verktyg som ger tydlig spårbarhet från käll- till måldatasystem med entydig information kring transformationsreglerna

framgångssaga

En av de största sjukvårdsbetalarna i USA konsoliderar sin kontaktcenterverksamhet till en plattform för att uppnå en upp till 75% reducerad AHT och leverera konsekvent kundupplevelse

Olikartade tekniker för kontaktcenter gjorde det svårt för kunden att hantera den ökande samtalsvolymen på 60 miljoner samtal per år. Virtusa implementerade en enhetlig kontaktcenterapplikation, byggd ovanpå Service Cloud, som består av en smal och skalbar arkitektur som förenade data från externa källor-medlemmar, leverantörer, arbetsgivare och grupprelaterade samtal för att minska samtalstid och förbättra kundupplevelsen.

framgångssaga

Stor sjukvårdsbetalare minskar AHT med över 50% och sänker kontaktcentrets driftskostnader för hållbar medicinsk utrustning och servicearbetares ersättningsverksamhet

Stora samtalsvolymer med förlängd hanteringstid i kombination med manuella processer påverkade kundservice för betalaren. Virtusas omfattande implementering av orderhanteringsplattformen som byggts ovanpå Salesforce tog bort snurrstol och snabbare samtalshantering med processautomatisering. Självbetjäningskundgrupper för kunder och leverantörer hjälpte vidare att avleda samtal för viktiga användningsfall, till exempel auktorisering och orderleveransspårning.

Ta reda på hur Virtusa kan hjälpa dig

Kontakta oss nu. Vi svarar på dina frågor och ger en gratis konsultation.

Contact Us