lösning

FJÄRRSTYRNING 360

Aktivera din distanspersonal snabbt

Organisationer har förlitat sig på samlokaliserade team, och nu måste de anpassa sig till att leverera genom en distribuerad IT-arbetskraft samtidigt som de levererar kvalitet, snabbhet och smidighet. Denna förändring kan vara en skrämmande utmaning med tanke på den korta varsel som företag har behövt flytta till en avlägsen arbetskraft.

På Virtusa har vi arbetat i en beprövad HyperAgile-leveransmodell som kräver samarbete med en globalt distribuerad arbetskraft. Virtusa har mognat denna modell till en förmåga som många av våra kunder förlitar sig på för bästa praxis och gemensamt teamaktivering.

Med tanke på den globala övergången till distansarbete har antagandet av vår HyperAgile-modell tätt tillämpbarhet för de organisationer som vill leverera högkvalitativa digitala tekniska resultat i stor skala med fjärrteam. Vi kallar detta Remoting 360, och det ger:

  • Fjärrinfrastruktur, virtuella teamrum och whiteboarding för samarbete.
  • Teknisk automation, verktyg och mätvärden
  • Smidiga processer och arbetssätt optimerade för HyperAgile över olika discipliner (co-design, affärsanalys, teknik, test, dev-ops)
  • Utbildning och gemensam teamberedskap i distribuerad Agile leverans
  • Fjärrstyrning för IT-ingenjörer
  • Agil kulturlättnad, inklusive pågående laguppfostran och motivation
  • Molnproduktivitet, cybersäkerhet och dataskydd

Begär en Remoting 360 -konsultation

Contact Us
Relaterat innehåll