Tjänster

Digital innovationshub

Stärker tekniskt aktiverad innovation och digital transformation med effektiva lösningar.

Innovation

Under det nya årtiondet kommer framväxande teknik att vara en drivande kraft i att omforma den digitala ekonomin i en obeveklig takt.

Den nya tekniken består av API:er, AI, virtuell verklighet, blockkedjor, mikrotjänster och kvantdatorteknik och inleder en ny ålder av digitala affärsmodeller. Att anamma den nya tekniken och samtidigt framgångsrikt anpassa sig till den digitala ekonomin är en stor utmaning. Det är viktigt att identifiera radikal användning av tekniken, påskynda cykeln från idé till produktion, "misslyckas snabbt" och röra sig snabbare för att säkerställa att program för omvandling och innovation skapar långsiktigt värde.

Inom "open banking" har debatten mognat bortom RegTech och efterlevnad till att främja innovation och skapa branschövergripande lösningar som tillgodoser den digitala kundens behov på ett mer holistiskt sätt. Inom vården behöver företag anpassa sig och inte endast leverera värdebaserad vård utan även utforma trygga, prisvärda vårdupplevelser som förbättrar patienternas resultat. Telekommunikationsbranschen befinner sig i ett viktigt stadium på vägen mot 5G och smarta, "självläkande" nätverk. I kombination med AI och maskininlärning kommer vi att få se otaliga nya produkter och affärsmodeller som omdefinierar vår förståelse för Internet of Things.

Virtusas digitala innovationshubb, xLabs, hjälper organisationer att påskynda den tekniska innovationen och använda "störande" teknik för att leverera värde. Vi kombinerar designtänk med digital teknik för att minska kostnaderna och tiden som krävs för att identifiera, utvärdera och leverera ny teknik, för att på så sätt skapa en konkurrensfördel för våra kunder.

xLabs Solutions

Vi tillhandahåller molnbaserad miljö med ett inbyggt öppet API-lager och Microservices Sandbox, modulära AI-komponenter, blockchain-funktioner och en bankmodelldatauppsättning som gör det möjligt för våra kunder att köra snabba experiment och förvandla idéer till MVP:er.

/

Våra team är en unik blandning av passionerade designers och digitala ingenjörer.

Vi har hjälpt kunder över hela världen att skapa nya digitala affärsmodeller och tjänster i samarbete med disruptiva FinTechs, HealthTechs, TelecomTechs och InsureTechs.

Våra perspektiv

Våra teknik- och branschexperter delar sina kunskaper för att hjälpa dig förstå och hantera dagens affärsutmaningar och effekter.