Vitbok

Open banking bortom efterlevnad

Publicerad: juni 28, 2019
Öppen banköverskridande utöver efterlevnad. API-intäktsgenerering

Open Banking är här.Banker drivs av en kombination av reglering och press från konkurrensen att göra konton och transaktionsuppgifter samt tjänster för betalningsinitiering tillgängliga för auktoriserade tredje parts organisationer. Dessa tredje parter kan komma att störa svårvunna kundrelationer och banker har nu ett viktigt tillfälle att forma de ekonomiska tjänsternas framtid.

För de banker som är redo att göra mer än att säkerställa efterlevnad ger ändringarna möjlighet att forma innovativa utbud och driva nya intäkter. För att möjliggöra API-drivna tjänster måste banker göra betydande ändringar inom sina informationsinfrastrukturer. Dessa ändringar skapar även möjligheter för icke-traditionella inkomstkällor genom  API-monetarisering. Genom att monetarisera API:er på ett strategiskt sätt kan banker skydda sina marknadsandelar och undvika hotet som smidiga FinTech-företag utgör.

I den här vitboken undersöker Virtusa Open Banking-landskapet och ger rekommendationer för effektiv API-monetarisering, inklusive API-prismodeller, mekanismer för kvalitetskontroll, potentiella nya affärsmodeller och strategier för Open Banking.

Vänligen fyll i det här formuläret för att ladda ner

Email-Download-phone-not-req
Upptäck Virtusas lösningar för Open Banking.

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll