Partners

Försäkringstjänster

Säkerställ regelefterlevnad och överträffa kundens förväntningar

Försäkringsgivare kämpar för att klara av bördan av mikroekonomiska faktorer, komplexa lagkrav och ökade kundförväntningar. Behovet av att skapa nya intäktskanaler och öka driftseffektiviteten är nyckelfokuset för försäkringsgivarna. Virtusas lösningar hjälper till att öka effektiviteten i verksamheten, förbättra kundnöjdheten genom att förenkla och digitalisera operativa processer och strömlinjeforma lagstadgad rapportering.

System för klagomålshantering för försäkringsbolag

Förbättra regelefterlevnaden och öka försäkringstagarnas nöjdhet med vårt unika Pega-baserade erbjudande.

 

Se på kommunikationsupplevelsen genom en omnikanal på ett helt nytt sätt
Se på kommunikationsupplevelsen genom en omnikanal på ett helt nytt sätt

Virtusas ROCE optimerar alla kundkonversationskanaler för att hjälpa organisationer att öka operativ effektivitet och förbättra kundupplevelsen. Genom att ge en övergripande bild av information i hela företaget möjliggör det snabbare omgångstider för affärstransaktioner.

 

vClaims
vClaims

Minska ditt ersättningsläckage med Virtusas robusta och enhetliga accelerator.

Lär dig hur Virtusa kan hjälpa dig med regelefterlevnad

Kontakta oss för att prata med en expert, be om en bedömning eller testa våra lösningar.

Contact Us