Pressmeddelande

Publicerad: oktober 7, 2020

Virtusa iComms Marketplace för att hjälpa CSP: er att snabbt montera och lansera nya tjänster

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 7 oktober 2020) – Virtusa Corporation (NASDAQ GS:  VRTU), en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, har presenterat Virtusa iComms, en intelligent marknadsplats för Communications Service Providers (CSP:er) som hjälper dem att innovera snabbare och bygga lösningar som drar nytta av immateriella tillgångar (IP) från Virtusa.  

CSP:er måste för att lyckas i allt högre utsträckning integrera produkter och tjänster från dussintals, om inte hundratals, teknikleverantörer. Nya Virtusa iComms lättar på bördan genom att leverera en intelligent och omfattande uppsättning Virtusa-erbjudanden – däribland Application Programming Interfaces (API:er), modeller som bygger på artificiell intelligens (AI), förstärkt verklighet (AR), Know Your Customer (KYC), integrerad fakturering och nätverksinventering för att omdefiniera digitala upplevelser, skapa avsiktsstyrda uppdrag, förbättra servicekvaliteten och tjäna pengar på tillgångar.Dessutom ger Virtusa iComms tillgång till funktioner och expertis inom de lösningar från andra leverantörer som CSP:erna oftast använder, till exempel AlefEdge, Amazon Web Services (AWS), Dataken, Google Cloud, Intense Technologies, MemSQL, Microsoft Azure, Pegasystems och Salesforce.

Antalet 5G-anslutningar väntas öka till över en miljard 2023, och CSP:er kan använda Virtusa iComms för att identifiera de kunder som mest sannolikt kommer att uppgradera och effektivt skala upp sina nätverksresurser när efterfrågan ökar. Andra exempel inkluderar att snabbt bygga och lansera nya tjänster som drar nytta av framväxande trender för moln, 5G, NaaS och Edge och därmed bygga upp nya intäktsströmmar.

”Virtusa iComms är resultatet av över 15 års arbete med att leverera komplexa innovationslösningar till CSP:er inom Consumer, Enterprise och MSO”, säger Ravi Kumar Palepu, global chef för teknik-, media- och telekomlösningar på Virtusa.”Virtusa iComms hjälper CSP:er att anamma framväxande teknik i snabbare takt genom att tillhandahålla över 200 öppna API:er, fler än 50 beprövade AI-modeller och syntetiska data som uppfyller TM Forums standarder för kunder, nätverk, drift och fakturering samt förintegrerade lösningar.”

 

”CSP:erna står inför en betydande press på intäktssidan till följd av förändrade konsumentbeteenden och teknikdrivande tjänster som Over-The-Top (OTT). Behovet av en robust infrastruktur för att kunna tillgodose de framväxande tjänstetrenderna effektivt har ökat fenomenalt”, säger Frank Palermo, EVP Technology, Media and Telecommunications på Virtusa. ”Virtusa iComms är en plattform och ett ekosystem som erkänner behovet av att agera snabbt och tillhandahåller en omfattande uppsättning lösningar för CSP:er att utnyttja när de omvandlar sin verksamhet.”

Virtusa iComms drivs av Virtusa Digital Transformation Studio, en metod för leveransutförande som sänker kostnaderna och påskyndar leveransen av projekt inom digital transformation.

Virtusa iComms-marknaden stöder accelererad innovation i det programmerbara nätverket över nätverkstyper. Det hjälper till att tillhandahålla distribuerade molnbaserade tjänster, kontextmedvetna nätverk, tjänster med låg latens och förutsägbar nätverksförmåga när det gäller täckning och åtkomstkonvergens.

Lösningar från Virtusa som nu är tillgängliga genom Virtusa iComms inkluderar:

Automatisk fakturering – En överlagringsplattform som integreras med ett antal faktureringssystem, automatiserar avstämningar och ger analys, interaktiv fakturering och videofakturor.

Kognitiva nätverksbeslut – En överlagringsplattform som integreras med flera system för nätverkshantering för att leverera en enda global nätverksöversikt och intelligens som driver automatiskt beslutsfattande.

Digitalt upplevelseskikt – En enhetlig plattform som möjliggör konsekventa upplevelser i flera kanaler, sömlös överlämning och API:er för standardmikrotjänster vid kundens olika beröringspunkter.

Digital marknadsplats – Ett ekosystem för CSP:er som är förintegrerat med digitala leverantörer och intilliggande marknadsplatsaktörer för att erbjuda en enda identitet, produktpaket och erbjudanden. 

Digital egenvård – Ger kunder möjlighet att själva installera, testa, diagnostisera och lösa problem genom en AR- och AI-driven chattbot som integreras med ett API och ett kunskapsnav.

Intelligent automatisering av affärsprocesser – Eliminerar manuella beröringspunkter för över 60 processer inom kontaktcenter, fakturering, nätverksutrullning, nätverksdrift och service- och orderuppfyllande genom intelligent automatisering.

Interaktiv detaljhandel – En AI-driven digital konversationsvägg med ansiktsigenkänning och funktioner för produktsimulering enligt lyft-och-lär-principen för bättre sök- och inköpsresor i butik.

Platsbaserad marknadsföring – En molnbaserad CSP-plattform som integreras med varumärken inom detaljhandeln och möjliggör kundsegmentering, konfigurering av kampanjer för olika målgrupper och platsbaserade erbjudanden.

Network-as-a-Service – En plattform som bygger på öppna API:er för att leverera molnnätverk on-demand för global anslutning och säkerhetstjänster i stor skala.

Nästa generations kontaktcenter – En kognitiv, beräkningsbaserad kontaktcenterlösning där representanterna kan ge bättre kundservice genom insiktsstyrd verksamhet och smarta affärswidgets.

Småcellsorkestrering – En avsiktsbaserad lösning för nätverksdrift som använder kataloger med affärsnyckeltal för att automatisera nätverkdriftsättning, -etablering och -kontroll vilket möjliggör dynamisk optimering av nätverket.

Smart fältservice – AR- och AI-drivna funktioner för fjärrtest och -diagnostik som hjälper tekniker att hitta ett huvudfel, analysera effekterna och rekommendera steg till en lösning.

Subscriber 360 – En dynamisk och enhetlig översikt över prenumerantprofiler med mikrosegmentering som ger förutsägelser och rekommendationer för kundnyckeltal som genomsnittlig intäkt per användare, kundlivstidsvärde, omsättning, rekommendationsvilja och kundnöjdhetsindex.

Enhetlig nätverksinventering – En molnbaserad enhetlig inventeringslösning som bygger på en grafdatabas för att hantera logiska och fysiska resurser vilket möjliggör nätverksoptimering genom NetSecOps.

Virtusa iComms är tillgängligt omedelbart som generell version och kan kommas åt på virtusa.com/solution/icomms

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Kontakt:
Ron Favali
Konverteringsmarknadsföring
ron@conversionam.com
727-512-4490

 

Relaterat innehåll