Pressmeddelande

Publicerad: juli 22, 2020
Virtusa lanserar nya tjänster som balanserar behovet av att sänka kostnaderna och behålla innovationen

Kostnadsoptimering för storföretag fokuserar på sju nyckelområden

SOUTHBOROUGH, Massachusetts, USA – (den 22 juli 2020) – Virtusa Corporation (NASDAQ GS: VRTU), en global leverantör av digital strategi, digital engineering, IT-tjänster och IT-lösningar som hjälper kunder att skapa förändring och disruption på marknaden genom innovativ engineering, presenterade idag nya tjänster för kostnadsoptimering för storföretag som balanserar behovet av att sänka kostnaderna och behålla konkurrenskraften. 

Negativa globala marknadsförhållanden påverkar alla branscher och tvingar företagen att fokusera strategiskt på kostnadsbesparingar, kostnadsoptimering och värdetillväxt. Baserat på tusentals uppdrag för företagskunder har Virtusa utvecklat en beprövad metod för att sänka kostnaderna samtidigt som man bibehåller innovationstakten inom flera viktiga branscher, till exempel bank, finanstjänster, försäkring, vård, biovetenskap, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknologi.

”Företagen har börjat fokusera på utgifterna – såväl befintliga som planerade – med större noggrannhet än någonsin tidigare”, säger Samir Dhir, President and Head of Americas på Virtusa. ”Våra kunder ägnar sig i allt större utsträckning åt initiativ som har visat sig leda till minskade driftskostnader. Företagsledarna är angelägna om att validera det inkrementella affärsvärde som dessa initiativ medför, och optimera kostnaderna genom automatisering och low-code-modeller. Virtusas tjänster inom kostnadsoptimering för stora företag underlättar prioriteringen och omstruktureringen av befintliga investeringar för att leverera maximalt värde.”

De sju nyckelfunktionerna – som levereras genom Virtusas Digital Transformation Studio, en egen plattform och strategi utformad för att öka leveranshastigheten och drastiskt minska kostnaderna för affärsnödvändiga digitala transformationsprojekt – inkluderar:

Smart automatisering: Sänk kostnaderna genom högeffektiv automatisering med få eller inga mänskliga fel.

Arbetskraftsoptimering: Välj resurser i rätt omfattning och av den bästa typen, till exempel distansarbete genom hyperdistribuerad agil.

Rationalisering av applikationsportföljen: Identifiera kostnaderna för applikationer och förenkla och modernisera applikationsportföljen.

Molnmigrering: Dra nytta av en prenumerationsmodell med betalning per utnyttjande och stordriftsfördelar, minska den komplexa driftshanteringen och eliminera tillgångsägande.

Infrastrukturomvandling: Eliminera maskin- och programvarukostnader genom plattformsbyte.

Minska riskerna för icke-strategiska leverantörer: Assimilera disparata team som tillhandahålls av olika leverantörer med Virtusas enhetliga SDLC-ramverk, distribuerade agila team och lösningar för distansarbete som höjer produktiviteten och effektiviteten.

Licens- och molnkonsumtion: Anpassa kostnaderna efter användningen och undvik överlicensiering.

Virtusa förstår behovet av flexibilitet och erbjuder innovativa avtalsalternativ, till exempel vinstdelnings- och självfinansieringsmodeller.

Mer information finns på virtusa.com

 

Om Virtusa

Virtusa Corporation är en global leverantör av tjänster och lösningar inom digital affärsstrategi, digital teknik och IT som hjälper kunder att förändra, omvälva och skapa nytt värde genom innovationsteknik. Virtusa betjänar Global 2000-företag inom bankvärlden, finanstjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, kommunikation, media, underhållning, resor, tillverkning och teknik.

Virtusa hjälper kunderna att utvidga sin verksamhet med innovativa produkter och tjänster som skapar driftsmässig effektivitet genom digital arbetskraft, framtidssäkra drift- och IT-plattformar samt rationalisering och modernisering av infrastrukturen för IT-applikationer. Detta uppnås med hjälp av ett unikt tillvägagångssätt där djupgående kontextuell expertis och starka och flexibla team blandas med mätbart bättre teknik i helhetslösningar som driver verksamheten framåt i en oöverträffad hastighet som möjliggörs genom en kultur som förespråkar samverkande disruption.

Virtusa är ett registrerat varumärke som tillhör Virtusa Corporation.  Alla andra företags- och varumärkesnamn kan vara varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

 

Mediakontakt:

Alex Nickols
Edelman
+1 (415) 430-8056
Alex.Nickols@edelman.com

Kontakt:
Ron Favali
Konverteringsmarknadsföring
ron@conversionam.com
727-512-4490

 

Relaterat innehåll