Vitbok

Den kompletta kundöverblicken: gammal historia eller ny idé?

Publicerad: September 19, 2019
The Total Customer View: Old History or New Idea?

I takt med att bank- och finansiella tjänster blir datadrivna kan en federerad eller skiktad strategi för datahantering ge stora framgångar för framtidens banker. Med stora datamängder och långa historier har bankerna goda förutsättningar att använda analys, artificiell intelligens och maskininlärning för att utforska nya insikter om kunderna.

I linje med den nya tekniken måste bankerna anta ett nytt tillvägagångssätt som går djupare och utökar räckvidden bortom en 360-graders vy av affärsverksamheten. En "1080"- eller "ten-eighty"-vy kan öppna dörrar för innovation och hjälpa organisationer att bli mer flexibla, skalbara och kostnadseffektiva. I takt med att data blir öppet tillgängliga kommer 1080-vyn att integrera, kombinera och syntetisera data om kundrelationer, transaktionshistorik och externa flöden samt göra äldre data till en konkurrensfördel.

För att läsa mer, be om ett exemplar av vitboken

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll