Vitbok

Domänanpassning

Skapa mer robusta Machine Learning-modeller med domänmotståndliga neurala nätverk

Krishna Thiagarajan , Ravishankar Savita & Manjesh Gupta
Publicerad: april 12, 2022

ML-modeller omvandlar verksamheten inom nästan alla sektorer, allt från medicinsk diagnos till produktionslinjer. Men hur kan vi öka robustheten hos dessa modeller för att hantera dataavdrift mellan träningsdata och produktionsdata?

Svaret ligger i Domänanpassning, tillämpningen av tränade algoritmer från en eller flera källdomäner till en måldomän med samma funktion eller egenskaper men olika datadistributioner.

I det här faktabladet diskuteras hur du använder domänanpassning för att skapa robusta Machine Learning-modeller som är mindre mottagliga för dataavdrift och fungerar bra i produktionsinställningarna även om datadistributionen ändras

 

Ladda ner vitboken

Lär dig hur du använder Domänanpassning för att skapa robusta Machine Learning modeller som är mindre mottagliga för dataavdrift.

Email-Download-phone-not-req
Domain Adaptation - Ladda ner White Paper
Relaterat innehåll