Webinar

Framtidssäkra din organisation med ett modernt och effektivt kärnsystem i denna tid av åtstramningar

Publicerad: januari 27, 2023

Bank- och finanssektorn genomgår en aldrig tidigare skådad förändring. Ny reglering, förändrade preferenser hos kunderna och bearbetning i realtid är viktiga faktorer som håller på att förändra branschen. Dessa krafter kräver ny teknik och nya processer, vilket innebär att finansiella tjänster levereras och konsumeras på ett helt nytt sätt. Marknaden kräver agila produkter och förmågan att kunna erbjuda innovativa produkter som lanseras snabbare på marknaden.

Det innebär att banker och finansinstitut måste modernisera sina kärnsystem och undanröja de utmaningar som förhindrar ett agilt arbetssätt och förmåga att förnya sig. En grundläggande moderniseringsresa för att ompröva och uppdatera grundläggande tekniker och processer kommer att vara nödvändig.

När vi nu går in i lågkonjunkturen kommer det dock att vara svårt att hitta utrymme i budgeten för den här typen av omfattande omvandlingar. Organisationerna måste först utvärdera olika moderniseringsalternativ och prioritera de som ger de förändringar som krävs och har bäst effekt.

Titta på inspelningen av webbseminariet för att ta reda på hur du kan skapa ett modernt, effektivt och framtidssäkert kärnsystem som främjar din organisations vision.

De viktigaste punkterna:

  • Överväganden och alternativ för att modernisera kärnsystem i en tid som präglas av åtstramningar
  • Tidtestad, framtidssäker och skalbar kärnarkitektur
  • Påskynda modernisering genom samarbete med fintech-, hightech- och partnerekosystem
Utforska våra bank- och finanstjänster

Snabbare bankinnovation drivet av de senaste funktionerna för digital teknik

Relaterat innehåll