Rapport

De viktigaste globala trenderna inom bankteknik

Publicerad: September 1, 2019
Trender inom bankteknik

I en alltmer digitaliserad värld möter bankerna en växande konkurrens från icke-traditionella aktörer som fintechs och utmanarbanker. Detta har lett till att större vikt läggs vid behovet av att förnya och förändra verksamheten samtidigt som man håller ett öga på resultatet.

Forskningsrapporten "Top Global Banking Technology Trends", framtagen på uppdrag av Virtusa och utförd av Finextra, belyser viktiga förändringar i bankernas inställning till sina IT-plattformar som skett under de senaste 18 månaderna. Rapporten har tagits fram med hjälp av bidrag från mer än 100 bankchefer i 25 länder i Nordamerika, Europa och Asien och Stillahavsområdet. Bland respondenterna fanns chefer på C-nivå, vice-VD:er och direktörer från globala och regionala banker samt fintech-bolag.

Några av de viktigaste resultaten från studien är följande:

  • Digital kundupplevelse (79 %), innovation (45 %) och kostnadsminskning (46 %) är de viktigaste prioriteringarna.
  • 27 % av de tillfrågade svarade att deras institution har ett moget program för API-baserade tjänster, medan 19 % av de tillfrågade svarade att de har ett moget program för mikrotjänster.
  • 37 % av de tillfrågade svarade att deras mobila kanalerbjudande marknadsförs under ett annat varumärke till andra tjänster.
  • 36 % av respondenterna svarade att de bibehåller antalet filialer men omvandlar dem.
  • 42 % av de svarande i undersökningen har infört privata moln medan endast 6 % har infört offentliga molnlösningar för kritiska applikationer.

Få ditt exemplar av rapporten via e-post

Email-Download-phone-not-req

Förvandlar dagens finansinstitut till morgondagens marknadsledare

Relaterat innehåll