Rapport

Medtronic automatiserar livscykelhantering för att utöka sitt patientengagemang

Publicerad: februari 15, 2023
Medtronic automatiserar livscykelhantering för att utöka sitt patientengagemang

Visste du att Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att hjärt- och kärlsjukdomar är en av de största dödsorsakerna globalt och står för 32 % – eller cirka 18 miljoner – av alla dödsfall varje år? Det är en oerhört stor siffra i en teknikdominerad värld. Ett av sätten att rädda fler liv är att diagnostisera och behandla de tidiga skedena av hjärt- och kärlsjukdomarna, till exempel med pacemakers, ICD-dosor och CRT-enheter. 

Det är här det globala medicinteknikföretaget Medtronic kommer in i bilden. Medtronics implantat backas upp av ett ekosystem av externa enheter, till exempel fjärrmonitorer och -tjänster kopplade till vårdgivare och sjukhusplatser. Företagets mission är att utveckla kraftfulla PLM-system (Product Lifecycle Management) för distribution, underhåll och returhantering av enheter.  
  
Medtronic gick ihop med Virtusa för att tillsammans expandera det effektiva patientengagemanget. Medtronics roll är att skapa nya processer och Virtusas roll är att driftsätta optimerade arbetsflöden genom automatisering.  

Partnerskapet har skördat tidiga framgångar, inklusive automatisering av två av fem identifierade arbetsflöden, tre gånger fler kontaktade patienter och snabbare patientkontakt, från 60 dagar till 14 dagar  
  

Det finns mer att berätta

Ladda ner HFS-rapporten för att få mer information.

Email-Download-phone-not-req
Relaterat innehåll