segment

Process Manufacturing (processtillverkning)

Innovativa tekniker och strategier som ökar produktiviteten

Komplexiteten i processtillverkningen ökar exponentiellt i takt med den digitala tekniken. Tillverkningsföretag, som redan omfattar ett brett spektrum av sektioner med olika krav, marknader, produkter och kundprofiler, inser att de måste införa innovativ teknik och innovativa lösningar för att hantera den nya komplexiteten i produktutvecklingen, kundernas behov och det föränderliga marknadslandskapet. för att öka företagets smidighet, förbättra effektiviteten i leveranskedjan och optimera kundupplevelsen. De måste anta lösningar som det bästa av industri 4.0, industriellt internet, Internet of things (IoT), edge computing-baserad teknik.

Vi på Virtusa har över 20 års erfarenhet av innovation för och stöd till processtillverkare i ett antal regioner inom flera produktlinjer, t.ex. plast, industrikemikalier och jordbruk.

 

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om du utvecklar nya nya lösningar eller skala ut befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i några av dagens mest komplexa och snabba användningsfall

Relaterat innehåll