segment

Påskynda produktlansering med sömlös produktimplementering och lanseringstjänster

Produktimplementering kan vara överväldigande och medför många utmaningar. På grund av otillräcklig planering och orealistiska förväntningar står företag inför projektfel som leder till låg lönsamhet och undermåliga resultat. För att hantera dessa utmaningar behöver företag gedigna projektplaner och digital innovation. Virtusa använder djupgående expertis inom samarbeten med produktföretag för att leverera tjänster som är mycket specifika för ISV:ers "agile" och innovativa arbetssätt. Vi samarbetar tvärsöver branscher med annan teknikcentrerad praxis för att leverera djupgående expertis inom CEM, DW/BI, BPM och "mobility"-produkter, vilket låter ISV:er använda högkvalificerade, specialiserade eller nischade kunskapsresurser vid behov.

Transformativa digitala tekniklösningar för vårdgivare

Våra heltäckande lösningar omfattar design- och implementeringstjänster och har ett flexibelt och skalbart tillvägagångssätt 

Virtusas ISV-praxis består av ett brett utbud av tjänster som använder synergi och branschöverskridande expertis genom bästa praxis och produktkunskap

Relaterat innehåll