segment

Vetenskap, teknik och sjukvård

Smarta lösningar som driver kommunikation och minskar kostnaderna genom hela värdekedjan

Konsumenter inom teknik och vård kräver förbättrad kvalitet och ökat värde med support dygnet runt var och när som helst. Betalare har möjligheten att införa innovativa och patientcentrerade kontaktcenter-plattformar för att effektivt engagera kunderna och driva lojalitet. Att bygga nästa generationens analytiska kompetens genom smarta lösningar låter organisationer förbättra hållbarheten, leverera bättre resultat, optimera tjänsteleverans, skapa framtidsmål och minska riskfaktorer. Virtusas beprövade expertis inom digital omvandling hjälper dessa företag att leverera kundupplevelser i världsklass med hjälp av innovativa lösningar såsom mobilappar, IoT-baserad hälsoöversyn samt prediktiva, deskriptiva och preskriptiva produkter. Detta hjälper företagen att bli mer kundcentrerade och att bli mer framstående värdeleverantörer.

Vi erbjuder riktade tjänster och lösningar för att brygga våra kunders resor över den digitala klyftan
 • Subscriber Management
  Virtusas datahanteringslösningar erbjuder masterdatahantering (MDM), dataintegrering, datastyrning och Business Intelligence (BI) för att hjälpa dig att uppleva en djupgående 360-gradersvy över dina prenumeranter. Detta integrerar kundinformation över flera kanaler, system, enheter och produkter samtidigt som det gör det möjligt för företag att förbättra interaktionsupplevelsen, öka korsförsäljningen, främja kundlojalitet och förbättra antalet återkommande kunder.
 • Smart innehåll
  För att upprätta en flerkanalig innehållsstrategi eller generera personligt innehåll för en förbättrad användarupplevelse utvecklar Virtusa en lösning för digitalisering, förvärv, optimering och återanvändning av digitala tillgångar. Vi hjälper till att publicera innehåll som är meningsfullt, relevant och i rätt sammanhang. Virtusas innehållsstrategi och -lösningar fokuserar på informationsarkitektur, taxonomi, innehållsstyrning, skapande och leverans.
 • Big Data
  Virtusas lösningar för datamonetisering tillhandahåller data och analyser på en enda plattform som sömlöst ger information om kunder, drift, fakturering och sociala medier över B2C- och B2B-klienter. Informationstjänsteleverantörer inser alltmer behovet av att utforska sätt att utnyttja stora volymer underutnyttjade data som kan omvandla företag. Våra strategier och lösningar för datahantering hjälper organisationer att definiera de bästa metoderna för dataarkitektur, datakvalitet, styrning, visualisering, metadata, taxonomi, säkerhet och lagring.
 • Artificial Intelligence (AI) + Cognitive Computing
  Artificiell intelligens (AI) håller snabbt på att bli kärnan i den digitala omvandlingen. Framsteg inom Big Data och molnet har avsevärt förbättrat användningen av artificiell intelligens under de senaste åren. Kognitiv teknik kan snabbt förstå datalandskapet, lära sig av det och resonera genom det. Våra AI-baserade robotprocesser kan automatisera manuellt arbete inom fakturering, service och kundvård. Virtusas egen RPA-lösningsaccelerator Accello är ett enkelt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att automatisera processer.
 • Blockchain
  Dagens transaktionssystem använder föråldrade tekniker för att dela information och genomföra kontrakt. Användningen av blockchains ökar inom informationstjänster. Vi hjälper våra kunder att identifiera verksamhetsområden som är utsatta för blockchainhot och att skapa nya affärsmodeller. Vi tillhandahåller betydande expertis inom allt från design till distribution och acceleratorer över strategi och design, sandlåda, lösningsacceleratorer, säkerhet och integritet. Med hjälp av vår Blockchain Sandbox kan vi konvertera en idé till en MVP på tre till fyra veckors tid för att snabba upp blockchain-experiment.
Lösningar för informationstjänstindustrin

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om du utvecklar nya nya lösningar eller skalar befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i några av dagens mest komplexa och snabba användningsfall

Relaterat innehåll