Industri

informationstjänster

Vi hjälper företag att anamma digital omvandling

Vi hjälper informationstjänstföretag att påskynda de affärsmässiga resultaten genom digital omvandling

Att påskynda digital omvandling för informationstjänstföretag

Virtusa levererar enastående upplevelser inom digital affärsomvandling. Vi tror på innovation som drivs av experiment. Informationstjänstföretag kan arbeta med en blandning av data, analys, programvara, tjänster, teknik och publicering för att leverera information och nästa generationens analys till yrkesverksamma och företagskunder inom olika branscher. Verksamheternas prioriteringar speglar utmaningarna och möjligheterna som skapas av intelligent och datadriven teknik. Denna teknik föds av en sammanstrålning av innehåll, teknik, programvara, enheter, människor och arbetsflöden.

 

Tjänster som byggs runt branschens drivkrafter
Tjänster som byggs runt branschens drivkrafter
 • Intäktsgenerering från data
  Intäktsgenerering från data är den nya guldrushen! CIO:er är under konstant tryck att generera intäkter från data. För att hålla sig före i det konkurrensutsatta landskapet behöver organisationer hålla jämna steg med kundernas efterfrågan och planera strategiskt för att nå förbättrade affärsresultat.
 • IoT
  IoT gör det möjligt att sänka kostnader och skapa ytterligare intäkter för leverantörer av informationstjänster. Det finns ett enormt värde i att implementera rätt teknik så som IoT för att förbättra den operativa effektiviteten och stärka verksamheten.
 • Big Data
  Branschen går mot Big Data, och det hjälper till att skapa olika affärsfördelar som driftseffektivitet, kostnadsminskningar, kundfokusering och högre avkastning.
 • Krav på reglering
  Omfattningen av förändringarna i lagstiftningen är utan motstycke. Om inte reglerna följs kommer det att leda till enorma straff. För att bibehålla hög prestanda måste företagen reagera på lagstiftningsinitiativ och se till att de följs.

Transformativa digitala tekniklösningar

Öka dramatiskt framgången för din digitala transformation. Oavsett om du utvecklar nya nya lösningar eller skala ut befintliga processer och personal över hela världen, hjälper Virtusa dig att nå dina mål i några av dagens mest komplexa och snabba användningsfall

Information Services-segment

/
Våra partners

Hit vänder sig globala ledare för affärsomvandling för försäkringsbolag.

Samarbete med försäkringsbolag för att hjälpa dem att modernisera grundläggande system, omvandla verksamheten och omstörta marknaden med omvälvande teknik.

Våra perspektiv

Virtusas teknik- och branschexperter delar kunskap om att hantera dagens affärs- och digitala transformationsutmaningar. Få viktiga tips och insikter för att inspirera nytänkande, undvika fallgropar och få högre resultat.