segment

Banktjänster för företag

Använd innovativa tekniska lösningar för att lyckas inom det föränderliga landskapet för företagsbanker

Globala regleringsmässiga ändringar, digitalisering, press från konkurrenterna och en trög tillväxt inom den globala ekonomin driver viktiga förändringar för företagsbanker. Marginalkrav på grund av komprimerade avgifter från kontanthantering, utbetalningar och företagslån leder till ökad fokus på kostnadsförenkling och -effektivitet.

Den digitala bankbranschens framtid

Ökad reglering fortsätter att skapa ett behov av effektiv "onboarding" av kunder, strömlinjeformade processer för kundkännedom (Know Your Customer, KYC) och screening av betalningar samt interaktioner mellan banker och företag i realtid. Därför används tekniker för "API banking" allt oftare inom företagsbanker.

Företagsbanker måste använda innovativa tekniska lösningar, dels för att överleva och dels för att frodas i den nya miljön.

I och med att konkurrensen ökar lavinartat med smidiga "fintech"-bolag som ger sig in på marknaden hjälper vår inkluderande strategi för digital omvandling banker att omstörta traditionella affärsmodeller och påskynda tillväxten.

Genom utförlig planering av aktiviteter, resurser, kapacitet och drift följt av konstruktiv målsättning för att uppnå mål hjälper vi företag att ligga steget före konkurrensen när det kommer till digital omvandling.

Viktiga lösningar

Virtusa hjälper kunder att gå över till ett samarbetsramverk med partners och anamma en misslyckad kultur för att ligga före kurvan.

Relaterat innehåll